Bijbels landschap bij Efrata

RD-abonneeavond

Abonneeavond over de betekenis van de landbelofte aan Israël D.V. donderdag 10 november 2022

Het Reformatorisch Dagblad organiseert een abonnee over Israël, met name over de betekenis van de landbelofte. Rabbijn van de Kamp zoomt in op de Joodse ervaringen van de laatste 2000 jaar en prof. dr. M.J. Paul staat stil bij de betekenis hiervan voor christenen.

Rabbijn Van de Kamp geeft een presentatie over de Bijbelse grenzen van Israël in hedendaags licht. De grenzen van het Bijbels Israël worden in het boek Numeri (34, 1 t/m 12) duidelijk aangegeven. Het verblijf van het Joodse Volk in het Bijbels Israël blijkt in de loop van de geschiedenis echter niet door de landsgrenzen te zijn bepaald maar eerder door de loop van die geschiedenis. Het verblijf in het Heilige Land en dus de invulling van de landsbelofte aan Aartsvader Abraham blijkt in de duizenden jaren van het bestaan van het Joodse Volk tot nu toe slechts van relatief korte duur te zijn geweest. Verre weg het grootste deel van haar bestaan heeft het Volk in diaspora buiten die grenzen moeten doorbrengen.

Rabbijn van de Kamp zal in zijn voordracht spreken over de oorzaken, de gevolgen en de toekomstige verwachtingen rond die nog steeds bestaande Diaspora waar natuurlijk ook de Profeten veel over vertellen. Onderdeel van het verhaal van rabbijn van de Kamp is ook de plaats van het huidige Israël in die Bijbelse geschiedenis.

Na de pauze gaat prof. dr. M.J. Paul in op de betekenis van de landbelofte aan Israël voor christenen.

Wat is de betekenis van het landbezit voor Israël in de tijd van het Oude Testament? In het Nieuwe Testament lijkt de landbelofte afwezig te zijn, maar er zijn toch heel wat indirecte aanwijzingen. Ook komt de vraag aan de orde hoe de relatie is tussen ‘aardse’ en ‘geestelijke’ zegeningen voor Israël en de kerk.

Prof. dr. Paul is hoogleraar Oude Testament aan de ETF Leuven en eindredacteur van de 12-delige serie Studiebijbel Oude Testament Land voor vrede? Een studie over Israëls landsgrenzen

Als u RD-abonnee bent, vul dan op het ticket bij code ABONNEEVOORDEEL (hoofdletters) in. Vergeet niet op code toepassen te klikken! Dan krijgt u € 3,00 korting en betaalt u geen € 17,95 maar € 14,95 p.p. Aanmelden uiterlijk 8 november.