Boekbespreking 'waarom duidt u deze tijd niet?' D.V. 1 april

Het betreft een historisch-theologisch levensverhaal van de emeritus predikant.

Opgave niet nodig, u bent van harte welkom.

Een man van twee werelden, zo ziet ds. C. Blenk zichzelf. Die van de geschiedenis en de theologie, die van voor de val van de Berlijnse muur en van daarna. Een man die vanuit een bevindelijk-gereformeerd arbeidersgezin zijn weg vond naar de hervormde kansel.

In dit historisch-theologisch levensverhaal trekt ds. Blenk lessen vanuit de ervaringen die hij opdeed als mens, historicus, predikant, theoloog en reisleider. Zo schetst hij onder meer het belang van actuele prediking.

Veel kennis deed hij op tijdens zijn (kerk)historische reizen. Lopen in het spoor van Luther, Paulus, Bijbelheiligen en ook Augustinus gaf hem veel vreugde en sensatie. Bezoeken aan zendingsgebieden zijn verrijkend, maar werken tegelijk relativerend ten aanzien van eigen overtuigingen, zo laat de auteur zien.

De rode draad in het boek is dat kerk en theologie niet met de rug naar de wereldgeschiedenis mogen staan, maar uiteindelijk is het eeuwig Evangelie allesbepalend.

Ds. C. Blenk (1940) studeerde geschiedenis en theologie. Hij was hervormd predikant te Woubrugge, Oudewater, Amsterdam en Delft. Vele jaren was hij lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en secretaris van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte.