Geachte deelnemer aan de abonneedag,

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor deze abonneedag naar Duitsland.
Het ticket is enkel een bewijs van uw aanmelding. Omdat u een factuur ontvangt, staat het bedrag op de ticket op 0. De factuur ontvangt u van Image Travel.

Als u de factuur ontvangen heeft, zijn er kosten verbonden aan annuleringen. We verwijzen u hiervoor naar de algemene voorwaarden, zie www.imagetravel.nl

U ontvangt t.z.t. nog een brief van ons met meer informatie.

We wensen u alvast een leerzame dag toe.

Met vriendelijke groet,
Reformatorisch Dagblad