Bedankje aanmelding voor de Terdege reis naar Groningen 23 t/m 25 mei 2023

Geachte deelnemer aan de Terdege reis,

Hartelijk dank voor uw boeking voor de Terdege reis. Zodra er voldoende deelnemers zijn voor deze reis, ontvangt u van ons een brief met nadere informatie o.a. ook over de betaling. Het ticket dat u ontvangen heeft bij uw boeking, kunt u beschouwen als bewijs van inschrijving. U hoeft hier verder niets mee te doen.

Met vriendelijke groet,

T E R D E G E